top of page

Allmänna villkor

Ecom Booster WGT AB
Industrivägen 9
294 39 Sölvesborg
Sverige

1:50

Allmänna villkor
Följande villkor avser eCom Booster’s tjänster. eCom Booster WGT AB är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 559206-0205. Villkoren reglerar avtalsförhållandet mellan eCom Booster WGT AB (“eCom Booster”) och beställaren (“Kunden”) av ett “Konto” för tjänsten.
Dessa villkor kommer att justeras när vår tjänst börjar ta in kunder.
Är det något du undrar över gällande våra villkor når du oss enklast på info@ecombooster.io.

 

1. Om eCom Booster WGT AB
Företaget har sitt säte i Sölvesborg. Företagets postadress är Industrivägen 9, 29439 Sölvesborg.
Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till info@ecombooster.io med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

 

2. Beställning
När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkt, pris, med mera.


Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till info@ecombooster.io.

 

3. Leverans
Då vi säljer digitala tjänster sker leveransen i samband med beställningen.

 

4. Priser
Alla priser i butiken anges i SEK och alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för prisändringar orsakat feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

 

5. Ångerrätt
Ångerrätt gäller enbart för slut-konsument och inte mellan företag. Eftersom våra tjänster enbart riktar sig till företag är ångerrätt inte applicerbart.

 

6. Reklamation och klagomål
Kontakta oss på info@ecombooster.io.

 

7. Ansvarsbegränsning
Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av användning av tjänsten.
Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.
Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper och andra faktorer utanför vår kontroll.
eCom Booster utlämnar ingen ersättning vid systemfel, för nertid, otillgänglig tjänst, förlust av data, skada på tredje mans egendom eller liknande.
Vårt ansvar täcker som mest en ersättning som motsvarar ett belopp av 1 års prenumeration av tjänsten.

 

8. Information om Cookies samt Personuppgifter
För detaljer, läs gärna vår Integritetspolicy.

 

9. Ändringar till de Allmänna Villkoren
Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

 

10. Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

bottom of page