top of page
Florist

Automatisera dina grundläggande produktregler

SEO är en viktigt del för dig som E-handlare men också en process som kräver tid. Ecombooster hjälper dig att automatisera grundläggande SEO variabler på produkterna.

Beroende på hur stort behov man har finns det en mängd olika sätt man kan arbeta med sin SEO och strategi. En del E-handlare tar hjälp externt och en del arbetar med SEO själva. Vi vet att SEO är en viktig del för dig som E-handlare. Det är viktigt för hela din E-handels synlighet där landningssidor, kategorier, inspiration etc. ständigt måste utvecklas och förbättras men även ses över på produktnivå.

På produktnivå finns det vissa delar som går att effektivisera i det grundläggande SEO arbetet såsom att  automatisera namngivelser av produkter, SKU och artikelnummer.

Ecombooster hjälper dig med just det grundläggande delarna på produktnivå, efter er SEO - strategi. Genom att sätta upp regler för hur du exempelvis namnger produkttitlar och bilder kan Ecombooster tillämpa detta på alla dina produkter automatiskt.

Kontakta oss för att höra mer om vilka regler vi kan automatisera för dig!

bottom of page