top of page

Produktdata för E-handlare
För E-handlare är det ofta leverantörerna som levererar och säkerställer deras grundläggande produktdata men ofta kräver det en handpåläggning av dig som E-handlare med alltifrån namngivelser, utförligare produktbeskrivning, bildhantering, internationella attribut och beskrivningar som ska omvandlas och översättas, prisregler och SEO- strukturer som ska implementeras samt koppla produkttillbehör. Ett arbete som är krävande men samtidigt väldigt viktigt och bör göras kontinuerligt för att t.ex. se till att priser och lager mm är uppdaterat
 

Produktsidor - köpbeslut
För dig som E-handlare är det viktigt att all produktdata och bilder finns och är korrekta på själva produktsidan. Det är här kunden spenderar mest tid och tar sina köpbeslut efter den information som finns och möjlig merförsäljning där möjliga tillbehör framkommer tydligt. Det är även viktigt att kontinuerligt se över vilka produktnyheter som kommer och planera in dessa i din egen marknadsstrategi.

Hantera din Produktdata

Vad innebär det att hantera sin produktdata och vilket värde har det för dig som E-handlare att ha rätt och uppdaterad produktinformation på din E-handelsbutik?

Ecombooster hämtar automatiskt och uppdaterar kontinuerligt all produktdata från dina leverantörer och samlar det på ett ställe. Dessutom omvandlas alla attributen, pris- och SEO regler efter din struktur. Har du internationella leverantörer översätts även ett första utkast för produktbeskrivningar.

Detta gör att du dels sparar tiden det tar att invänta produktdata från leverantörerna och dels slipper du allt manuellt efterarbete med att omvandla attribut, SEO- och prisregler etc. Du får en kontinuerligt uppdaterad produktkatalog och en tydlig överblick på din katalog, marginaler, leverantörers lagerstatus och kan agera proaktivt i ditt arbete och ligga steget före dina konkurrenter.

Ecombooster_dashboard.png
bottom of page