top of page
Produktförteckning

Olika attribut och placering beroende på leverantör?

Produktens attribut såsom vikt, mått, material, färg, yta, fabrikat etc. är viktig information för dina kunder. Likaså lagerhållning och fraktkostnad men det är inte lika roligt att korrigera beroende på leverantör, dina variabler och vid varje import. Ecombooster gör detta automatiskt åt dig.

Det är vanligt att leverantörer använder olika attribut.
Om du har internationella leverantörer är de ofta namngivna på ett annat språk men även måtten kan presenteras i en annan skala.


Det är även vanligt att leverantörer placerar attributen i olika följd vilket skapar merarbete för dig när du ska importera filerna.

Dessa arbetsmoment hjälper Ecombooster dig med att korrigera efter den mall och variabler som du använder för din E-handel.

bottom of page